We hebben het audio systeem van een klant een update gegeven, zowel de elektronica als de
luidsprekers. Dit laat ook de voordelen zien van onze aanpak: updates zijn altijd mogelijk, het is
niet nodig om de elektronica in het geheel te vervangen om toch de meest recente kwaliteit te
halen.

De update van de luidsprekers is in nauwe samenwerking met Hepta Design Audio gerealiseerd.
Dit is mogelijk door de banden tussen Hepta en Temporal Coherence.
De bevindingen van Peter treft U aan in zijn verslag pdfVerslagPeter.pdf.