Hans van Maanen heeft op woensdagavond 16 januari voor de Nederlandse sectie
van de Audio Engineering Society een presentatie gegeven over het ontwerp van de
Pasithea dipool-luidspreker die in nauwe samenwerking met Hepta Design Audio is
ontwikkeld. De pdf van deze presentatie is PasitheaPresentatie.pdf