Mechanische resonantie compensatie bij pick-up elementen

Beschrijving van de eerste schakeling om de resonantie van de magneet op de naalddrager van magneto-dynamische pick-up elementen te corrigeren teneinde de responsie in zowel frequentie- als tijddomein te verbeteren (Nederlandstalig).

pdfMERK1979.pdf


Beschrijving van de processor die het mechanische en elektrische gedrag van magneto-dynamische pick-up elementen corrigeert en de RIAA (plaatsnijkarakteristiek) corrigeert. Gebaseerd op RIAA1971 en MERK1979 (Nederlandstalig)

pdfMERK1980.pdf

Digitale audio systemen

Eerste artikel over de limiteringen en problemen van digitale audio systemen, hun versmering in de tijd van signalen en hoorbare afwijkingen (Nederlandstalig).

pdfDAS1981.pdf


Tweede artikel over de problemen met digitale audio systemen, gericht op de additionele ruis, veroorzaakt door de interactie van de filtering met de quantisering in amplitude domein (Nederlandstalig).

pdfDAS1984.pdf

Berekening Wigner distributie

Kort artikel in het Journal van de Audio Engineering Society (1985) over een simpele, numerieke techniek over de verdubbeling van de bemonsteringsfrequentie van een periodiek bemonsterd signaal teneinde het geschikt te maken voor de berekening van de discrete Wigner distributie (tijd-frequentie representatie, Engelstalig).

pdfWIGN1985.pdf

Correct tijdgedrag

Artikel, gebaseerd op een presentatie voor de Nederlandse sectie van de AES (2001) over de vereisten, eigenschappen en voordelen van een correcte responsie van een audio systeem in tijddomein (Engelstalig).

pdfTYDGEDRG.pdf

Fourier theorie voor dummies

Eenvoudige uitleg in “Jip- en Janneketaal” van de Fourier analyse and synthese teneinde enig basisbegrip van deze techniek te geven (Nederlandstalig).

pdfFOUR1991.pdf

Karakterisering tijdgedrag

Presentatie voor de AES conferentie in Berlijn (1993) over het gebruik van “temporal decay” (uitsterftijd) voor het schatten van de gehoormatige kwaliteit van (reconstructie) filters (Engelstalig).

pdfTEMDECAY.pdf

Vervormingen door condensatoren

Artikel voor de AES conferentie in Amsterdam (2008) in samenwerking met Menno van der Veen (eerste auteur) over de niet-lineare vervormingen van condensatoren en andere passieve componenten (Engelstalig).

pdfAES 124-paper.pdf

Anecdotes

Anecdotische struikelblokken langs de lange weg naar de huidige systemen van Temporal Coherence (Engelstalig).

pdfANECDOTE.pdf