Vervorming

Vervorming van elektronica is al gauw hoorbaar en storend voor het menselijk gehoor. "Temporal Coherence" streeft er naar om deze zo laag mogelijk te krijgen en zo min mogelijk storend voor het menselijk gehoor. Daartoe zijn een aantal innovatieve methoden ontwikkeld die in dit artikel in eenvoudige termen worden toegelicht.

pdfVervorming.pdf

Versterkerverschillen/Amplifier Issues

Hoewel de specificaties van versterkers gewoonlijk aanzienlijk beter zijn dan die van luidsprekers worden verschillende versterkers toch vaak sterk verschillend beoordeeld. Dit artikel probeert een aantal oorzaken van deze paradox bloot te leggen zonder de pretentie te hebben het uiteindelijke antwoord te geven. Het is meer bedoeld om de discussie te stimuleren en reacties zijn dan ook van harte welkom.

pdfAmplifierIssues.pdf  (Engelstalig)

pdfVersterkerVerschillen.pdf (Nederlandstalig)

Concepten van Diamant en Pyramide audio systemen

Temporal Coherence heeft bij een aantal audio verenigingen in het land recentelijk gedemonstreerd met het "Pyramide" systeem. Om de achtergronden toe te lichten is deze presentatie gegeven. Er zijn een aantal sheets toegevoegd om het gemis aan toelichting te compenseren.

pdfPresentatie2014.pdf

Luidsprekers en hoofdtelefoons voor de hoge-resolutie digitale formaten

De hoge-resolutie digitale formaten zijn een verbetering t.o.v. het CD-formaat, dat hoorbare afwijkingen heeft. Maar om de voordelen duidelijk tot uiting te laten komen moeten de weergevers, vooral de tweeters, en hoofdtelefoons, aan een aantal eisen voldoen. In dit paper, gepresenteerd op de AES conferentie in Helsinki, Finland, in augustus 2013, worden deze eisen onderbouwd en toegelicht. Daarbij blijkt dat er nog vele tekortkomingen zijn.

pdfHelsinkiTC.pdf

Impedantiecompensatie van luidsprekers

Presentatie voor de AES conferentie in Amsterdam (1994) teneinde een impedantie compensatie netwerk te berekenen om een zo-goed-als-Ohmse impedantie van een electro-dynamische loudspreker eenheid in een acoustische box te verkrijgen (Engelstalig).

pdfAUTOIMPE.pdf

Invloed luidsprekerimpedantie op scheidingsfilter

De invloed van de uitgangsimpedantie van een eindversterker op een passief gefilterde luidsprekerbox gaat verder dan alleen het benadrukken van het laag. Het heeft ook invloed op het scheidingsfilter zelf, zoals in dit artikel wordt uitgelegd.

pdfUitImped.pdf

Hoorbaarheid hoge-resolutie digitale audio

Tijdens de 128e conferentie van de Audio Engineering Society (Londen, 22 - 25 mei 2010) is een workshop gehouden over het testen van de hoorbaarheid van de "Hoge Resolutie formaten voor Digitale Audio", zoals de SACD en de blue-ray 192 kHz / 24 bit. Een panel van 6 experts gaf hun mening over de manier om dit te doen en waarom de hoge resolutie formaten een hoorbare verbetering geven. Dit is een van de inleidende presentaties, de andere is "HighReso.pdf" door Hans van Maanen.

pdfPAPER Subjective Sound Quality evaluation.pdf

Tijdversmering door scheidingsfilters

Tijdversmering treedt vaak op in audio-systemen op plekken waar je het niet verwacht. Een plek die vaak over het hoofd wordt gezien zijn de scheidingsfilters in luidsprekers. Dit artikel laat zien dat ernstige problemen kunnen ontstaan door incorrect fasegedrag van dergelijke filters, die gemakkelijk hoorbare fouten in het weergegeven geluid kunnen introduceren (in Engels).

pdfCross-Over-Time-Smear.pdf

RIAA correctieversterker

Beschrijving van de RIAA (plaatsnijkarakteristiek) correctie voor verschillende types pick-up elementen, inclusief een nieuwe aanpak voor de correctie van magneto-dynamische elementen (Nederlandstalig).

pdfRIAA1971.pdf

Actieve luidspreker systemen

Artikel over de voordelen van actieve luidspreker systemen in vergelijking met passieve ontwerpen, inclusief de tijdresponsies van dergelijke systemen (Engelstalig)

pdfActive4.pdf


Beschrijving van actieve scheidingsfilters voor luidspekers, welke een correct gedrag in zowel frequentie- als tijddomein hebben (Nederlandstalig).

pdfAKFI1979.pdf

Mechanische resonantie compensatie bij pick-up elementen

Beschrijving van de eerste schakeling om de resonantie van de magneet op de naalddrager van magneto-dynamische pick-up elementen te corrigeren teneinde de responsie in zowel frequentie- als tijddomein te verbeteren (Nederlandstalig).

pdfMERK1979.pdf


Beschrijving van de processor die het mechanische en elektrische gedrag van magneto-dynamische pick-up elementen corrigeert en de RIAA (plaatsnijkarakteristiek) corrigeert. Gebaseerd op RIAA1971 en MERK1979 (Nederlandstalig)

pdfMERK1980.pdf

Digitale audio systemen

Eerste artikel over de limiteringen en problemen van digitale audio systemen, hun versmering in de tijd van signalen en hoorbare afwijkingen (Nederlandstalig).

pdfDAS1981.pdf


Tweede artikel over de problemen met digitale audio systemen, gericht op de additionele ruis, veroorzaakt door de interactie van de filtering met de quantisering in amplitude domein (Nederlandstalig).

pdfDAS1984.pdf

Berekening Wigner distributie

Kort artikel in het Journal van de Audio Engineering Society (1985) over een simpele, numerieke techniek over de verdubbeling van de bemonsteringsfrequentie van een periodiek bemonsterd signaal teneinde het geschikt te maken voor de berekening van de discrete Wigner distributie (tijd-frequentie representatie, Engelstalig).

pdfWIGN1985.pdf

Correct tijdgedrag

Artikel, gebaseerd op een presentatie voor de Nederlandse sectie van de AES (2001) over de vereisten, eigenschappen en voordelen van een correcte responsie van een audio systeem in tijddomein (Engelstalig).

pdfTYDGEDRG.pdf

Fourier theorie voor dummies

Eenvoudige uitleg in “Jip- en Janneketaal” van de Fourier analyse and synthese teneinde enig basisbegrip van deze techniek te geven (Nederlandstalig).

pdfFOUR1991.pdf

Karakterisering tijdgedrag

Presentatie voor de AES conferentie in Berlijn (1993) over het gebruik van “temporal decay” (uitsterftijd) voor het schatten van de gehoormatige kwaliteit van (reconstructie) filters (Engelstalig).

pdfTEMDECAY.pdf

Vervormingen door condensatoren

Artikel voor de AES conferentie in Amsterdam (2008) in samenwerking met Menno van der Veen (eerste auteur) over de niet-lineare vervormingen van condensatoren en andere passieve componenten (Engelstalig).

pdfAES 124-paper.pdf

Anecdotes

Anecdotische struikelblokken langs de lange weg naar de huidige systemen van Temporal Coherence (Engelstalig).

pdfANECDOTE.pdf