Is terugkoppeling de Haarlemmer olie voor high-end audio?

Op high-end audio fora worden versterkers met terugkoppeling vaak slecht beoordeeld wat betreft de gehoormatige kwaliteit, terwijl de theorie juist leert dat terugkoppeling allerlei ongewenste narigheid van de elektronica onderdrukt. Hoe kan dat nou? Dit artikel analyseert de problemen met terugkoppeling en concludeert dat de veel gebruikte formules voor terugkoppeling fundamenteel onjuist zijn. Door het klakkeloos toepassen ervan kunnen hoorbare artefacten worden geïntroduceerd. Dus terugkoppeling kan de gehoormatige kwaliteit van apparatuur verhogen, mits met kennis van zaken toegepast, maar het is zeker geen Haarlemmer olie.

pdfFeedbackHvMextraNL.pdf

Waarom bas-reflex luidsprekers geen sympathieke belasting voor de versterker zijn

"Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de kwaliteit van de laagweergave van basreflex luidsprekers. In dit artikel wordt ingegaan op de tijd-effecten van de gebruikte resonanties, hun invloed op de interactie met de versterker en de gehoormatige gevolgen van zowel de resonanties als de interactie met de versterker.

pdfBasReflexStroom.pdf

Bevindingen van enige metingen

Een versterker dient een gedrag te vertonen dat, binnen zijn werkgebied, niet mag afhangen van de sterkte van het uitgangssignaal. Is dat altijd het geval? Lees de bevindingen van enige metingen in DynamicResponseAmplifiers.pdf.

pdfDynamicResponseAmplifiers.pdf

Resultaten

Om de interactie tussen de versterker en de luidspreker beter te begrijpen zijn er metingen gedaan aan de stroom door een bas-reflex luidspreker en deze zijn vergeleken met de berekende stroom. De resultaten staan in CurrentBassReflex.pdf (in Engels).

pdfCurrentBassReflex.pdf

Presentatie Mike Turner AES Berlijn 2017

Tijdens Workshop #3 van de Conventie van de Audio Engineering Society in Berlijn (mei 2017) heeft Mike Turner een presentatie gegeven over zijn ideeën en plannen om de laagweergave van luidsprekers (sterk) te verbeteren. Deze presentatie is nu ook beschikbaar, maar alleen in de Engelstalige versie. De presentatie gaat dieper in de theorie, maar voor die lezers die dat (te) moeilijk vinden: er staan ook een aantal zeer illustratieve figuren van de temporele responsie in die zeer de moeite waard zijn om te bestuderen.

pdfAES Berlin 2017 v2.pdf.

Recensie ‘Music Emotion’ van juli 2017

In de editie van ‘Music Emotion’ van juli 2017 is een recensie van de stuur- en eindversterkercombinatie van ‘Temporal Coherence’  gepubliceerd. De bevindingen van de recensent staan in onderstaande pdf.

pdfMusic-emotion-juli-2017-Temporal-Coherence-Versterkers.pdf

Presentatie Hans van Maanen AES Berlijn 2017

Gedurende de Conventie van de Audio Engineering Society in Berlijn (mei 2017) is een workshop gehouden over de hoorbaarheid van het tijdgedrag en het temporeel oplossend vermogen van audiosystemen. De presentatie van Hans van Maanen is te vinden op pdfWorkshop3nl.pdf

Luisterimpressie Music Emotion

In het decembernummer (2016) van Music Emotion is een 'luisterimpressie' van het 'Diamant'
systeem gepubliceerd. Wij zijn erg blij met de bevindingen van de recensent, maar U kunt dat
zelf lezen in pdfLuisterImpressie.pdf

Vervorming

Vervorming van elektronica is al gauw hoorbaar en storend voor het menselijk gehoor. "Temporal Coherence" streeft er naar om deze zo laag mogelijk te krijgen en zo min mogelijk storend voor het menselijk gehoor. Daartoe zijn een aantal innovatieve methoden ontwikkeld die in dit artikel in eenvoudige termen worden toegelicht.

pdfVervorming.pdf

Recensie HVT

De stuurversterker, eindversterker en hoofdtelefoonversterker van "Temporal Coherence zijn beluisterd en beoordeeld door het tijdschrift "Home Video Test". De recensent was echt niet blij dat de spullen weer terug moesten...... Zijn bevindingen staan in het februarinummer van 2015 (Nederlandstalig: pdfHVT0215.pdf en Engelstalig pdfHVT0215English.pdf).

Versterkerverschillen/Amplifier Issues

Hoewel de specificaties van versterkers gewoonlijk aanzienlijk beter zijn dan die van luidsprekers worden verschillende versterkers toch vaak sterk verschillend beoordeeld. Dit artikel probeert een aantal oorzaken van deze paradox bloot te leggen zonder de pretentie te hebben het uiteindelijke antwoord te geven. Het is meer bedoeld om de discussie te stimuleren en reacties zijn dan ook van harte welkom.

pdfAmplifierIssues.pdf  (Engelstalig)

pdfVersterkerVerschillen.pdf (Nederlandstalig)

Concepten van Diamant en Pyramide audio systemen

Temporal Coherence heeft bij een aantal audio verenigingen in het land recentelijk gedemonstreerd met het "Pyramide" systeem. Om de achtergronden toe te lichten is deze presentatie gegeven. Er zijn een aantal sheets toegevoegd om het gemis aan toelichting te compenseren.

pdfPresentatie2014.pdf

Home Video Test van juli 2014

In de inhoudsopgave van Home Video Test van juli 2014 stond "Tijdens de luistersessie bij het driemanschap van Temporal Coherence werd meer dan duidelijk dat het luidsprekerontwerp het ideaal benadert". 

pdfHVTnr7juli14.pdf

Luidsprekers en hoofdtelefoons voor de hoge-resolutie digitale formaten

De hoge-resolutie digitale formaten zijn een verbetering t.o.v. het CD-formaat, dat hoorbare afwijkingen heeft. Maar om de voordelen duidelijk tot uiting te laten komen moeten de weergevers, vooral de tweeters, en hoofdtelefoons, aan een aantal eisen voldoen. In dit paper, gepresenteerd op de AES conferentie in Helsinki, Finland, in augustus 2013, worden deze eisen onderbouwd en toegelicht. Daarbij blijkt dat er nog vele tekortkomingen zijn.

pdfHelsinkiTC.pdf

Impedantiecompensatie van luidsprekers

Presentatie voor de AES conferentie in Amsterdam (1994) teneinde een impedantie compensatie netwerk te berekenen om een zo-goed-als-Ohmse impedantie van een electro-dynamische loudspreker eenheid in een acoustische box te verkrijgen (Engelstalig).

pdfAUTOIMPE.pdf

Invloed luidsprekerimpedantie op scheidingsfilter

De invloed van de uitgangsimpedantie van een eindversterker op een passief gefilterde luidsprekerbox gaat verder dan alleen het benadrukken van het laag. Het heeft ook invloed op het scheidingsfilter zelf, zoals in dit artikel wordt uitgelegd.

pdfUitImped.pdf

Hoorbaarheid hoge-resolutie digitale audio

Tijdens de 128e conferentie van de Audio Engineering Society (Londen, 22 - 25 mei 2010) is een workshop gehouden over het testen van de hoorbaarheid van de "Hoge Resolutie formaten voor Digitale Audio", zoals de SACD en de blue-ray 192 kHz / 24 bit. Een panel van 6 experts gaf hun mening over de manier om dit te doen en waarom de hoge resolutie formaten een hoorbare verbetering geven. Dit is een van de inleidende presentaties, de andere is "HighReso.pdf" door Hans van Maanen.

pdfPAPER Subjective Sound Quality evaluation.pdf

Tijdversmering door scheidingsfilters

Tijdversmering treedt vaak op in audio-systemen op plekken waar je het niet verwacht. Een plek die vaak over het hoofd wordt gezien zijn de scheidingsfilters in luidsprekers. Dit artikel laat zien dat ernstige problemen kunnen ontstaan door incorrect fasegedrag van dergelijke filters, die gemakkelijk hoorbare fouten in het weergegeven geluid kunnen introduceren (in Engels).

pdfCross-Over-Time-Smear.pdf

RIAA correctieversterker

Beschrijving van de RIAA (plaatsnijkarakteristiek) correctie voor verschillende types pick-up elementen, inclusief een nieuwe aanpak voor de correctie van magneto-dynamische elementen (Nederlandstalig).

pdfRIAA1971.pdf

Actieve luidspreker systemen

Artikel over de voordelen van actieve luidspreker systemen in vergelijking met passieve ontwerpen, inclusief de tijdresponsies van dergelijke systemen (Engelstalig)

pdfActive4.pdf


Beschrijving van actieve scheidingsfilters voor luidspekers, welke een correct gedrag in zowel frequentie- als tijddomein hebben (Nederlandstalig).

pdfAKFI1979.pdf