Temporal Coherence

'Temporal Coherence' is een innovatief bedrijf dat steeds op zoek is naar de beste technologie om de diepste, emotionele, beleving van muziek mogelijk te maken. Wij nemen niet de 'gemakkelijke weg' wanneer een andere betere resultaten oplevert. Ontwerp en productie worden in Nederland met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd om tot de hoogste kwaliteit te komen.
De exclusieve systemen van 'Temporal Coherence' onderscheiden zich op veel punten van traditionele audio componenten. Een aantal belangrijke verschillen zijn:
• De 'systeem'-benadering
• Het 'rondom afstraal'-concept
• De doelgerichte, unieke vormgeving.
• De grote aandacht voor het tijdsgedrag van het weergavesysteem
• Het verminderen van de voor het gehoor meest storende vervormingen

 
Holistisch concept

'Temporal Coherence' is van mening dat het loslaten van het traditionele concept van versterker -luidsprekerbox onze audiosystemen naar een veel hoger kwaliteitsniveau tilt. Dat hogere niveau bereiken we door ons holistische concept, waarin de verschillende componenten samenwerken om tot geluidsweergave op een zeldzaam hoog niveau te komen.
Wij streven naar een 'overall optimum' door de beperkingen van de luidsprekerunits te laten compenseren door elektronica. Voor U heeft dit ook het voordeel dat Uw systeem uit veel minder componenten en kabels bestaat.
Met wat natuurkunde is het niet moeilijk om aan te tonen dat een luidsprekerbox –van acceptabele grootte– niet het gehele frequentiegebied kan reproduceren dat nodig is voor een realistische weergave. Tenminste niet zonder concessies te moeten doen aan het tijdsgedrag van het systeem. Diezelfde natuurkunde leert ons hoe dat wèl kan door elektronica en mechanica intensief te laten samenwerken.

Afstraling

De meeste luidsprekerboxen lijden aan het 'sleutelgat'-effect, d.w.z. dat hoe hoger de tonen, hoe meer bundeling er optreedt richting de luisteraar. De gelukkige die op de juiste plek mag zitten heeft dan voldoende 'hoog', de andere luisteraars echter niet. Om deze beperking op te lossen bouwt 'Temporal Coherence' rondom-stralers, die overal in de luisterruimte hetzelfde klankbeeld geven. Daarbij draagt het indirecte geluid, dat nu dezelfde samenstelling heeft als het directe, bij aan een veel evenwichtiger klankbeeld. Ook ontstaat een heel open geluidsbeeld, dat veel minder aan de weergevers 'kleeft'.

Design

Het rondom-afstraalconcept leidt ook tot een exclusief design van onze systemen, dat tot uiting komt in de 'Diamant' en de 'Pyramide'. Deze unieke verschijningen zijn een sieraad in Uw luisterruimte, temeer nog omdat de afwerking kan worden uitgevoerd in vele, naar Uw smaak te kiezen, stijlen.

Tijdsgedrag

Eén van de belangrijkste oorzaken waarom luidsprekerboxen met eenzelfde frequentiekarakteristiek toch anders klinken is verschillend tijdsgedrag. Dit vaak veronachtzaamde aspect heeft in de systemen van 'Temporal Coherence' juist veel aandacht gekregen omdat de karakteristieke klank van bijv. percussie of een concertvleugel sterk bepaald wordt door de aanslag. Als deze niet tijd-correct wordt weergegeven verlies je een stuk echtheid en beleving van het instrument. Door het tijdsgedrag te optimaliseren kunnen natuurlijk klinkende systemen als de 'Diamant' en 'Pyramide' gerealiseerd worden.

Waar het op aankomt

In ieder systeem treden ongewenste vervormingen op. Paradoxaal genoeg zeggen meetwaarden niet alles over hun hoorbaarheid. Daarom is het van groot belang om bij het ontwerp aandacht te geven aan de mate waarin de soorten vervorming door ons als storend worden ervaren, niet hoe klein de waarden zijn waarin ze worden uitgedrukt. 'Temporal Coherence' besteedt veel aandacht aan de oorzaken van vervorming. Wij sporen die op en onderdrukken de vervorming zoveel mogelijk met innovatieve technieken. Ook hier is de holistische benadering essentieel om tot goede resultaten te komen. Daarom optimaliseert 'Temporal Coherence' bijvoorbeeld de interactie tussen eindversterkers en luidsprekerunits, waardoor voor ons storende vervorming sterk wordt onderdrukt en de muzièk op de voorgrond kan treden.